לוח ?:1? אומדנים לאוכלוסייה הפלסטינית לפי מקום מגורים?1949,? ר987ו