מגמות בהתפתחות הדמוגרפית של הפלסטינים 1987-1949, גד גילבר

מגמות בהתפתחות הדמוגרפית של הפלסטינים * 1987-1949 , גד גילבר אחת התוצאות הבולטות ביותר של מלחמת , 1948 שנודעו לה משמעויות מרחיקות לכת בהיסטוריה הפלסטינית , היתה התהפוכה הדמוגרפית במהלכה של המלחמה . במהלך שנת 1948 עקרה — אם מיוזמתה ואם כפועל יוצא מפעולות הכוחות הלוחמים היהודיים — כמחצית מכלל האוכלוסייה הפלסטינית ממקומות מגוריה הקבועים באזורים שנכללו בתחום שטחה של מדינת ישראל . מספר העקורים , או הפליטים , והתפלגותם לפי האזורים בהם השתכנו עם תום המלחמה , מבוססים כולם על אומדנים . רק מקצת מאומדנים אלה נשען על מכלול הידיעות שזרמו ממחנות הפליטית וממקורות נוספים . מכל מקום ברור , כי אין בנמצא נתונים מבוססים על הפזורה הפלסטינית בתחילת , 1949 וספק רב אם ניתן יהיה אי פעם לשחזר נתונים אלה . מכלל האומדנים שפורסמו עד כה , סבירה ההערכה כי בין 630 ל 670 אלף נפש עקרו ממקומות מושבם במהלך . 1948 מתוכם כ 380-360 אלף נפש עקרו לתחומי הגדה המערבית ורצועת עזה וכ 240 אלף נפש לשלוש המדינות הערביות השכנות — לבנון , עבר הירדן וסוריה . משתמה המלחמה ונחתם אחרון הסכמי שביתת הנשק , ב , 1949 מנתה האוכלוסייה הפלסט...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור