הערבים הפלסטינים במלחמת 1948 אברהם סלע

הערבים הפלסטינים במלחמת 1948 אברהם סלע מבוא בסוף 1947 מנתה אוכלוסיית ארץ ישראל המערבית כמיליון ו 970 אלף נפש , שליש מהם יהודים . מתוך האוכלוסייה הערבית חיו כ 826 אלף ערבים בשטח שהפך בתום המלחמה למדינת ישראל . בשלהי 1949 נפקדו במדינת ישראל 146 אלף ערבים בלבד . בין 630 ל 670 אלף ערבים הפכו לפליטים ועברו , מי לחלקים אחרים של הארץ , שנמצאו תחת שלטון כיבוש ערבי , ומי למדינות השכנות . המלחמה הביאה לחלוקת ארץ ישראל המערבית בין שלוש מדינות : ישראל כ 20 , 800 קמ"ר ; הגדה המערבית — בשלטון ירדן ההאשמית — כ 5 , 600 קמ"ר ; ורצועת עזה — בשלטון מצרים — כ 340 קמ"ר . בתוקף שליטתה בגדה המערבית , הפכה ממלכת ירדן לריכוז הגדול ביותר של אוכלוסייה פלסטינית במסגרת מדינית טריטוריאלית מוגדרת — כ 740 אלף נפש , כמחציתם פליטים . המלחמה המיטה אסון על החברה הערבית הפלסטינית לא רק מבחינת אבדן הנכסים הטריטוריאליים והחומריים והרס המרקם החברתי של קרוב למחצית מבניה שהפכו לפליטים . המלחמה הביאה גם לטשטוש סימני ההיכר של החברה הערבית הפלסטינית כקהילה פוליטית בעלת זהות ייחודית , להתפוררות הנהגתה הלאומית ולהיעלמות המרכ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור