התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית 1939-1918 יהושע פורת

התנועה הלאומית הערבית ית 1939-1918 יהושע פורת קדושתה של ירושלים באסלאם ובנצרות , הקמת היחידה האדמיניסטרטיבית של פלסטין בידי הכובש הערבי , השתמרות יחידה זו בצורות שונות במרוצת השלטון המוסלמי ועליית מעמדו של מחוז ירושלים למן מחצית המאה ה — 19 כל אלה תרמו בראשית המאה ה 20 להתפתחות מושג בעל משמעות גיאוגרפית ודתית , תחת השם פלסטין . מושג בלתי פוליטי זה החל לקבל משמעות פוליטית כתוצאה מלחץ של גורם זר וחיצוני — הציונות . כבר לפני מלחמת העולם הראשונה , אך בעיקר לאחריה , תפסו ערביי ארץ ישראל את הציונות כתופעה הבאה לשנות את _הסטאטוס קוו הלאומי והדתי של הארץ . תגובתם היתה בתחילה חשדנית , ונבעה לא במעט מהשוני באורחות החיים והחברה , אך כהדרגה נעשתה עוינת . הרצון למנוע את הגשמת הציונות הוא שהניע את ערביי ארץ ישראל להתארגן התארגנות פוליטית ולנסח את עיקרי עמדתם , השוללת את הציונות והמטעימה כי הארץ שייכת לתושביה הערבים . ההתעוררות הערבית הכללית חדרה לארץ ישראל עם תום מלחמת העולם הראשונה , ונושאי דגלה היו קציניו ותועמלניו של צבא "המרד במדבר , " שבשלהי 1918 כונן ממשל ערבי עצמאי למחצה בדמשק . ערביי ארץ י...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור