שורשיה ומקורותיה של התנועה הלאומית הערבית בארץ־ישראל ערב מלחמת־העולם הראשונה יוסף לונץ

שורשיה ומקורותיה של התנועה הלאומית הערבית בארץ ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה יוסף לונץ ההנהגה החברתית בציבור הערבי ערב המלחמה המערך החברתי של האוכלוסייה הערבית בארץ ישראל במאה ה 19 טרם נחקר כל צורכו , ועדיין אנו מגששים באפלה בבואנו לנסות ולשחזר את הכוחות השונים שפעלו בו * . עם זאת , נראה שאי אפשר כלל להבין את התגבשות המסגרות לתנועה הלאומית בתקופה שלאחר _מלחמת העולם בלי לאתר , ולו גם בצורה חלקית ביותר , את שכבת המנהיגות בתקופה שקדמה לה . ראשי המשפחות הכפריות הגדולות , שהיו בעלי חזקות לחכירת מס באזוריהם וצברו כוח כלכלי , פוליטי וצבאי רב בחברה המקומית , איבדו במחצית השנייה של המאה חלק ניכר מהשפעתם ומכוחם לטובת משפחות עירוניות , שנהנו מפירותיה של בעלות קרקעית נרחבת . שלביו של תהליך זה אינם ברורים עדיין כל צורכם , אך תוצאתו בולטת ביותר באזור ירושלים וחברון , שם איבדו משפחות כפריות חזקות , כמו משפחות אבו גוש , אלסמח'אן ואלעזי את מעמדן החזק , ומשפחות ירושלמיות כמו אלחוסייני , אלח'אלדי ואלנשאשיבי השתלטו , במחצית השנייה של המאה , על שטחי קרקע גדולים ותפסו את מקומן . נראה שבאזור שכם לא היה תהלי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור