לוח ?:5? התפתחות האוכלוסייה בעתם הראשיות: ירושלים,יפו וחיפה ?1946-1860 -?