לות ?:2? התפתחות האוכלוסייה בתורכיה, מצרים, איראן וארץ־ישראל ?1914,1870? ו־1947