פתח דבר

פתח דבר מאה שנה בערך נמשך העימות הערבי-יהודי והפלסטיני-ציוני-ישראלי בארץ ישראל , על שלביו ותמורותיו . ראשיתו , בחיכוכים בין איכרי מושבות העלייה הראשונה לבין שכניהם הערבים והמשכו , בתחילת המאה ה , 20 במתחים פוליטיים לאומיים , שמקורם בהופעת התנועה הציונית והסתעפות ההתיישבות היהודית מחד , וצמיחת התנועה הלאומית הערבית מאידך . נושאי הרעיון הלאומי הערבי היו קומץ של משכילים עירוניים וקציני צבא , אשר ראו בציונות איום על הצביון הערבי של סוריה רבתי , שאותה תפשו כתחום הזהות הטריטוריאלית שלהם . בעקבות הצהרת בלפור וכינון המנדט הבריטי על פלשתינה ( א"י , ( הפך העימות הערכי-יהודי לסכסוך פלסטיני-ציוני . עתה התפתחה זהות ערבית פלסטינית ייחודית ( ולא בשנות ה 30 של המאה ה , 19 כפי שטוענים לאחרונה חוקרים מסוימים . ( התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית פעלה באמצעות שורה של ארגונים , מוסדות ומפלגות , ובראשם "הוועד הפועל הערבי" ו"המועצה המוסלמית העליונה , " שהוקמו בראשית שנות ה . 20 בהנהגתו של אל חאג' מוחמד אמין אל חוסייני , המופתי של ירושלים , הצליחה התנועה להרחיב את שורותיה תוך שנים אחדות , כשהיא מעלה על נס ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור