תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 7 משה מעוז לונצי והעימות _היהודי-פלסטינל וו גדגילבר מגמות בהתפתחות הדמוגרפית של הפלסטינים 870 - ו948- ו יוסף לונץ שורשיה ומקורותיה של התנועה הלאומית הערבית בארץ ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה 27 אורי שטנדל המשפחות המוסלמיות המנהיגות בירושלים בתקופה העות ' מאנית 53 יוסף לונץ המגעים הדיפלומטיים בין התנועה הציונית והתנועה הערבית הלאומית עם סיום מלחמת העולם הראשונה ו 6 יהושע פורת התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית 8 ו 9 ו939- ו ו 8 יוסף נבו התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית במלחמת העולם השנייה 93 אברהם סלע הערבים הפלסטינים במלחמת 948 ו 15 ר גדגילבר מגמות בהתפתחות הדמוגרפית של הפלסטינים , 203 1987-1949 משה מעוז מנהיגות פלסטינית בגדה המערבית 221 1978-1948 יהושפט הרכבי הפלסטינים - מתרדמה להתעוררות 243 משה שמש אש " ף : - 1993-1964 ממאבק מזוין לחיסול מדינת  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור