התנועה הלאומית הפלסטינית: מעימות להשלמה?

הקובץ מוקדש לזכרו של תא"ל יוסף לונץ ( לונצי ) ז"ל התנועה הלאומית הפלסטינית מעימות להשלמה ? עורכים : משה מעה ב"ז קדר The Palestinian National Movement : From Confrontation to Reconciliation ? עריכה אקדמית _ משה מעוז ב"ז קדר עריכה והבאה לדפוס ו צבי עלפר  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור