פרק י"ב זכות החירות

פרק י"ב זכות החירות פתחתי בזכות החיים כנגד עונש המוות , ואסיים בזכות החירות כנגד עונש המאסר " . החירות" שבה מדובר היא חירות הגוף לנוע חופשית — והיא זכות אדם החשובה לא פחות מחירות הרוח . לא נמצאה במשפט העתיק שיטת ענישה אשר לא ידעה את המאסר — חוץ מן השיטה המקראית בלבד , המכירה בעונשי מוות ומלקות וקנסות , ואינה מכירה במאסר כעונש חוקי . לעניין משפטיהם של עמים עתיקים אחרים , דיינו בידיעות שבמקרא שלנו . במצרים היה בית סוהר " , אשר אסירי המלך אסורים" שם , והמתנהל על ידי "שר בית הסוהר . " יוסף נכלא בו , ולאחר מכן נשלחו לשם גם שר המשקים ושר האופים אשר עוררו קצפו של המלך . אבל ישבו בו גם אסירים מדלת העם , ומכת הבכורות שהונחתה על מצרים פגעה בכולם " , מבכור פרעה היושב על כסאו , עד בכור השבי אשר בבית הבור . " על הפלשתים כתוב שהורידו את שמשון עזתה " , ויאסרוהו בנחוש תים , ויהי טוחן בבית האסורים . " מלך אשור עצר את הושע מלך ישראל " ויאסרהו בית כלא . " ובין העונשין שהיו נהוגים בפרס , ואשר מלך פרס הסמיך את עזרא להטילם בארץ ישראל , נמצא גם עונש מאסר . עד שנחזור לעזרא , נעיפה מבט על מלכי יהודה וישראל 1 ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור