פרק י"א חכמים: חופש הדעה

פרק י"א חכמים : חופש הדעה רבי אלעזר בן עזריה דרש פסוק שבספר קוהלת " , דברי חכמים כדורב נות וכמשמרות נטועים בעלי אסופות ניתנו מרועה אחד" ו מי הם "בעלי אסופות " ? "אלה תלמידי חכמים שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה : הללו מטמאין והללו מטהרין , הללו אוסרין והללו מתירין , הללו פוסלין , והללו מכשירין . שמא יאמר אדם , איך אני למד תורה מעתה " ? כיצד אני יבול למצוא את ידי ורגלי בכל התסבוכת הזאת של דעות חלוקות , של תורות שונות " ? מעתה תלמוד לומר ; כולם ניתנו מרועה אחד , אל אחד נתנן פרנס אחד אמרן מפי אדון כל המעשים , , ברוך הוא , דכתיב ' ; וידבר אלוהים את כל הדברים האלה . ' אף אתה עשה אזניך כאפרכסת , וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי מטמאים ואת דברי מטהרים , את דברי אוסרים ואת דברי מתירים , את דברי פוסלים ואת דברי מכשירים . " דומה שממרה זו של רבי אלעזר בן עזריה מבטאת אחד מן הרעיונות המופלאים שבתורה שבעל פה . זוהי תורה "פלוראליסטית" ביותר : כמעט ואין לןל בעיה , משפטית , מוסרית או אחרת , שהדעות עליה אינן מחולקות . אחד אומר כשר , אחר אומר פסול ; אחד אומר לאו , אחד אומר הן : אחד אומר מותר , אחד אומר...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור