פרק ט' נשים

פרק ט' נשים השוויון בין האיש והאישה בא כבר לידי ביטוי בולט בסיפור הבריאה י " ויברא אלהים את האדם בצלמו , בצלם אלהים ברא אותו , זכר ונקבה ברא אותם . " ופסוק אחר חוזר על אמיתות זו "זה ספר תולדות אדם — ביום ברוא אלהים אדם , בדמות אלהים עשה אותו , זכר ונקבה בראם , ויברך אותם ויקרא את שמם אדם . " אפילו תאמר כי האיש נברא ראשון והאישה נבנתה מן הצלע אשר לקח אלוהים מגופו , הרי גם מן האיש נבנתה האישה בצלם אלוהים , והיא נבנתה למטרה זו , שתהא שווה ושותפה לאיש בכל " , והיו לבשר אחד . " כל שיטות המשפט העתיק נוהגות אי שוויון בין המינים , ועקבות אי שוויון זה ניכרות בחברתנו עד היום הזה . להלכה , ובאורח עקרוני , יצא דווקא משפט התורה מן הכלל : "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם — השווה הכתוב אשה לאיש לכל דינים שבתורה . " ולא רק " לדינים" השווה אותם הכתוב , אלא גם לעונשין " , איש או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם — להשוות אשה לאיש לכל חטאות ונזקים שבתורה . " אם נסתכל בהוראות הללו , ובבריאת האיש וגם האישה בצלם אלוהים , ושם "אדם" נקרא על שניהם כאחד — ניתן לראות בהן מעין חוק יסוד : כל עוד לא נקבע דבר אחר , הסותר חו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור