פרק ג' שוויון ושוני

פרק ג' שוויון ושוני וזו לשון הסעיף הראשון להכרזה האוניברסאלית של האומות המאוחדות בדבר זכויות האדם : "כל בני האדם נולדו בני חורין ושווים בזכויותיהם ובכבודם . " שוויון זה בין בני האדם , וההצהרה שכולם נולדו חופשיים ושווים , אינם המצאה של מחברי ההכרזה , ומוצאם , כמו רוב רובן של זכויות היסוד של האדם , אף הוא נעוץ במקורות היהדות . המקרא מלמד שאלוהים ברא את האדם בצלמו וכדמותו " , בצלם אלוהים ברא אותו , זכר ונקבה ברא אותם . " כל אדם נברא בצלם אלוהים , וכל בני האדם שווים בכך . ההבדל האחד והיחיד ביניהם נזכר באותו פסוק עצמו , והוא ההבדל בין זכר ובין נקבה . אבל גם הבדל המינים נזכר באותו הקשר רק כדי להדגיש את השוויון שביניהם ו כשם שהזכר נברא בצלם אלוהים , כך הנקבה נבראה בצלם אלוהים . לא שיש מין לאלוהים ( על כל פנים , אין הכרח שיהא לו מין , ( אבל העובדה שיש הבדל גופני , פיסיולוגי , בין הזכר לבין הנקבה , אין בה כדי לפגוע בשוויון האישי , המוסרי , המשפטי ביניהם . זה הכלל הגדול : משום שכל אדם נברא בצלם , כל אדם שווה לזולתו , ואין אדם רשאי לומר לחברו , אני גדול ממך , דמי סמוק מדמך . שני חכמים היו מחולקים...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור