פרק ב' זכות החיים

פרק ב' זכות החיים הזכות לחיות נובעת , כאמור , מן האיסור להרוג . קין שהרג את הבל , לא רק עשה עוול גדול לנרצח , על כל פנים לא נכתב על העוול הזה ולא כלום ; אבל כתוב שקול הדמים של הבל זועק אל האלוהים מן האדמה . העוול של הרצח הוא כלפי אלוהים ; ואכן , החוק הראשון , מייד לאחר המבול , וממילא גם האיסור הראשון שבתורה , הוא "שופך דם האדם , באדם דמו יישפך . " שם גם נמצאת התשובה לשאלה מדוע אלוהים אינו סובל שפיכות דמים : "כי בצלם אלוהים עשה את האדם . " מי ששופך דם אדם , הורג את צלם האלוהים . כך דרש רבי עקיבא ו כל מי ששופך דמים , מעלים עליו כאילו הוא " ממעט את הדמות , " כאילו הוא גורע מאלוהים עצמו . וכן , יש בכל שפיכות דמים משום "טומאה" שמביאים על אדמת הקודש שאנחנו חיים עליה 1 "ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו , ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה" לא תטמא — על ידי שפיכות דמים . ענישת שופך דם האדם , בשפיכת דמו שלו . נפש תחת נפש , היא מצוותו של אלוהים , שכתוב עליו כי כל הנפשות שלו הן י הוא יכול לעשות בהן כרצונו ; כשם שהוא יכול להמית בעצמו , כך הוא יכול לצוות עלינו להמית את אלה שהמיתו . בת...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור