פתח־דבר

פתח דבר הרצאות אלו מיועדות לאותם צעירים רבים שזכויות האדם קרובות ללבם , אך המקורות המקראיים והתלמודיים רחוקים מדעתם — אם משום שלא למדו , אם משום שמוריהם קלקלו את טעמם , ואם משום חשש שמא נודף מהם ריח של אורתודוקסיה כפייתית . כל איש משכיל צריך לדעת לא רק לאן הוא הולך , אלא גם מאין הוא בא — וכל יהודי צריך שיהא לו מושג על המסורת הדתית המפוארת של עמו . בחירת הנושאים והמובאות הייתה מוכתבת על ידי קוצר היריעה . רוב הנושאים שבחרתי נראים כיום בלתי אקטואליים , ודווקא בנושאים הללו מתגלות גישות אשר לקחן הטוב לא פג . רובן ככולן של המובאות הבאתי כלשונן ; רק מן הארמית תרגמתי ללשוננו : אי אפשר לטעום מלוא טעמם של דברי נביאים וחכמים , כי אם בהשראת לשונם שלהם . נמנעתי מלציין אזכורים או מראי מקומות , כדי שלא להכביד על הקריאה השוטפת . כל המובאות הן מן המקרא , התלמודים או המדרשים , אם לא צוין אחרת . כל הרוצה להעמיק חקור , ימצא מראי המקומות במילונים ובקונקורדנציות . אם הצלחתי לעורר , ולו רק בלב קורא אחד , סקרנות למקורותינו העתיקים או גאווה בהם , כי אז באתי על שכרי . אין חלקי עם האפולוגטיקאים המבקשים ללמד סני...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור