זכויות אדם במקרא ובתלמוד

חיים ה . כהן 11 ujn nwu 7 J'j // v m חיים ה . כהן זכויות אדם במקרא ובתלמוד ספריית "אוניברסיטה משודרת" קצין חינוך ראשי / גלי צה"ל בחסות אוניברסיטת תל אביב עורכת הסדרה ? תרצה יובל יועץ אקדמי : פרופי חיים שקד  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור