ספרות מומלצת

ספרות מומלצת הספרות בנושא זכויות אדם בכלל וזכויות אדם בישראל התפתחה מאוד בשנים האחרונות . אי אפשר לעשות צדק לספרות זו ברשימה קצרה . האגודה לזכויות האזרח קיבצה מקורות רבים , ראשוניים ומשניים , במקראה מקיפה . הקוראים המעוניינים מופנים אליה להשתלמות . ; ב 7 י 7 ת ד / א . דם והאזרח בישראל — מקראה ) , ברכים א ג , ( ו 99 ו992- ו , עורכים : רות גביזון ואח , ' האגודה לזכויות האזרח , ירושלים . מטכ"ל / קצין חינוך ראשי / גלי צה"ל לושרד הבסחון - ההוצאה לאור במדינת ישראל קיים שילוב מעניין בין הבעיות האוניברסליות של זכויות אדם , הנובעות מנטיית רשויות להעדיף אינטרסים של הכלל על זכויות הפרט ( כגון אלימות משטרה כלפי חשודים , ( לבין בעיות המיוחדות לישראל ( כגון היותה מדינה יהודית על כל המשתמע מכך . ( האידיאל של זכויות האדם ומקומו במערכות החיים והחברה בישראל אינו מאבר את מרכזיותו וחשיבותו , נהפוך הוא . אחר  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור