פרק י"ג מדינה יהודית, דמוקרטיה ושוויון

פרק י"ג מדינה יהודית , דמוקרטיה ושוויון כל חברה מתלבטת בבעיות ההתנגשות בין זכויות האדם הבסיסיות לחיים ולביטחון , לחירות , לשוויון , לכבוד ולהליך הוגן לבין זכויות אחרות ואינטרסים אחרים . ההתנגשויות הללו אינן נובעות מרצון רע או מהעדר רגישות לזכויות אדם . אכיפת החוק , למשל , כרוכה בהגבלות מסוימות על זכויות ארם ( כגון מעצר חשודים , ( אבל היא חיונית להגנה על זכויות האדם מפני פגיעותיהם של אחרים . חלק גדול מן ההתנגשויות הללו משותף לבל חברה אנושית מאורגנת . משאבים חסרים תמיד , ותמיד יש מי שמבקש להפר את הנורמות ונחוץ להגן על זולתו מפניו , תמיד יש מחלוקות לגבי המידה הראויה של חופש ביטוי כאשר זה פוגע או מעליב . יתר על כן , בכל חברה לוקים לפחות חלק מאנשי המימשל — שבידם הכוח להגן על זכויות האדם — בנטייה לתת משקל גדול לאינטרסים שלטוניים המתנגשים בזכויות האדם . לפיכך יש צורך , בכל חברה , בעירנות ובנכונות למאבק כדי להגיע לשקלול נכון בין האינטרסים השונים לבין זכויות האדם . אחד המאפיינים המיוחדים של החברה האנושית בימינו הוא המחויבות , לפחות כמס השפתיים , להגנה על זכויות האדם . האידיאל של זכויות האדם מקו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור