פרק י"א זכויות ההליך ההוגן

פרק י"א זכויות ההליך ההוגן זכויות ההליך ההוגן נלוות לזכויות האדם האחרות , שכן הן נועדו להבטיח כי לפני שפוגעים בזכות לחיים , לביטחון , לחירות , לשוויון או לכבוד , מקיימים הליך כדי לברר , האם הפגיעה מוצדקת והאם היא נחוצה להגנת היתרון שהיא אמורה להבטיח . עם זאת יש לזכויות ההליך ההוגן קשר ישיר יותר אל כבוד האדם : אדם המואשם ללא בדיקה מספקת , ובלא שניתנת לו ההזדמנות לדעת במה הוא מואשם ולהתגונן מפני ההאשמה — נפגע פעמיים : הוא מסתכן בפגיעה בלתי מוצדקת בזכויותיו , וההתנהגות כלפיו פוגעת , באורח מידי , בכבודו וביכולתו לשלוט בחייו . חוויותיו של יוסף ק' ב"המשפט" של קפקא מדגימות היטב את שתי הפגיעות ומרגישות את מרכזיותה של הפגיעה השנייה . הוגנותו של הליך נקבעת לפי הנסיבות . המקרה המובהק ביותר שבו נדרש הליך הוגן נמצא בענישה הפלילית : לפני ענישה פלילית אנו דורשים את ההליך ההוגן המובנה ביותר , החזק ביותר . הליך זה מורכב מכמה יסודות , שכל אחד מהם הוא חלק חשוב של הזכות להליך הוגן . היסוד הראשון הוא הזכות לדעת במה נאשמים . זכות זו קיימת כבר בשלב החקירה , ובוודאי בשלב המשפט עצמו . במשפט מתבטאת הזכות בפירוט...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור