פרק י' הזכויות לכבוד, לשם טוב ולפרטיות

פרק י' הזכויות לכבוד , לשם טוב ולפרטיות זכויות האדם כולן קשורות , כפי שראינו , לכבוד האדם . עם זאת יש זכויות יסוד המאופיינות , בקבועה , כחלק מן הזכות לכבוד , במובן החזק של מיון זה , משום שאין בהן מרכיבים עיקריים של חירות , שוויון או הליך הוגן . יש התנהגויות שאינן מפריעות לחירות הפרט , אינן מפלות אותו ואינן פוגעות בזכותו להליך הוגן , אבל בכל זאת הן פוגעות במשהו יסודי עד מאוד — בתחושת הכבוד העצמי האנושי . דוגמא בולטת להתנהגות מסוג זה היא יריקה בפנים , תרתי משמע . השפלה , כשלעצמה , אולי אינה פוגעת בחירות , בשוויון או בהליך הוגן,- אולם חברה , שבה מותר להשפיל אנשים ושאין בה הברה בכך שחיים של כבוד עצמי הם תנאי חשוב לקיום אנושי — אינה חברה המחויבת לזכויות אדם . דוגמת היריקה בפרצוף נראית אולי רחוקה , אך ניתן להציג דוגמא שכיחה ומוחשית ממנה מן ההיסטוריה של מדינת ישראל בתחום זכויות אסירים . אסיר הוא אדם שחלק גדול מזכויותיו נשלל או הוגבל : אין לו חירות תנועה , אין לו חירות התקשרות , הפרטיות שלו מוגבלת מאוד . על כן יש ערך רב להכרזת בית המשפט העליון , בפסק דין עקרוני , כי יש לאסירים זכות לכבוד . הקב...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור