פרק ט' זכויות נשים

פרק ט' זכויות נשים לעתים קרובות מזהים את שאלת זכויות הנשים ומעמדן עם זכות הנשים לשוויון . למעשה אין סוגיית הנשים ומעמדן בחברה מתמצית בשאלת השוויון שלהן לגברים . חשוב לזכור זאת כדי שתפישתנו בדבר בעיות מעמד האשה בחברה תהיה שלמה יותר . דוגמא מובהקת לבעיות מעמד האשה שאינן מתמצות בשוויון היא האלימות במשפחה . בעיית הנשים המוכות ( והילדים המוכים ) היא חמורה ורחבת היקף למדי . אלימות ממין זה נוטה להתעורר שוב ושוב במשפחות מסוימות , ונודעות לה השפעות עמוקות ומרחיקות לכת על חיי המשפחה וחבריה . האלימות פוגעת לא רק בגופה של האשה , אלא גם בכבודה ובהתייחסותה לעצמה , לבךזוגה ולילדיה . היא משפיעה על דפוסי ההתנהגות של בן הזוג בתוך המשפחה ומחוצה לה , וכן על התייחסותם של ילדיה כלפיה וכלפי בני זוגם בעתיד . דפוסים ותוצאות אלה הם עמוקים , והקשר שלהם לסוגיית השוויון , במובן שבו עסקנו , מורכבים . הם בוודאי אינם קשורים לשוויון בפני החוק או אף לשוויון בהתייחסות מפורשת של החוק , אם כי הם עלולים להשתקף ולהתחזק באמצעות מנגנוני אכיפת חוק הנוטים להמעיט להתערב בסכסוכים פנים משפחתיים . בתחום זה עלולה להיות התייחסות לא ש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור