פרק ח' הזכות לשוויון

רק ח' הזכות לשוויון גם את הזכות לשוויון , כמו את החירויות שבהן כבר דנו , ניתן לגזור מבסיסן של כל זכויות האדם — הזכות לכבוד אנושי . אחת התחושות הקשות המתעוררות אצלנו כאשר אנחנו מופלים לרעה , או כאשר נראה לנו שאנחנו מופלים לרעה , היא תחושת השפלה ועלבון . תחושות אלה אינן קשורות רק בתיסכול שאיפותינו , באובדן הדבר עצמו , אלא נובעות מההכרה שנהגו בנו באורח שונה מאשר באחרים , המופלים לטובה משום שהם כביכול טובים וחשובים מאיתנו . זוהי בעיקרה פגיעה בכבודנו , בתחושת הערך העצמי שלנו . אם כן , הזכות לשוויון היא גם חלק מן הזכות לכבוד , לאנושיות , לתחושת הערך העצמי . תחושת העלבון קושרת את הזכות לשוויון לזכות לכבוד . אולם השאלה לגבי היקפה של הזכות לשוויון היא האם אכן יש לנו זבות ( להבדיל ממשאלת לב ) לטיפול שוויוני ? האם יש לנו זבות לקבל כל דבר המצוי ברשות זולתנו ? חלק ממה שיש לאחרים ואנחנו רוצים בו הריהו ממילא בגדר דברים שאי אפשר להעניקם , כגון יופי או כשרון מולד למתימטיקה . למרות התיסכול מחוסר השוויון או מחוסר צדק לא יכולה להיות לנו תביעה בשלהם כלפי מישהו . אבל מה בדבר אותם הדברים שאינם גזירה משמיים ?...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור