פרק ז' חופש התנועה, חופש ההתאגדות

פרק ז' חופש התנועה , חופש ההתאגדות חופש התנועה אנו נוטים להקל ראש בזכות לחופש התנועה , מכיוון שהיא נתפשת כמובנת מאליה . רובנו יכולים לנוע באופן חופשי , לפחות בתוך מדינתנו . גם ההגבלות הרגילות על חופש התנועה — האיסור להיכנס למקומות פרטיים או למחנות צבא , למשל — מתקבלות אצלנו כמובנות מאליהן . לפיכך איננו מעריכים בראוי את הזכות לחופש התנועה ואיננו מקדישים מחשבה רבה לדרכים הנפוצות לפגיעות בה או לאמצעים לצמצומן . בדיקה יסודית עשויה לגלות שקלות דעת זו הינה מוטעית : מעשים רבים שלנו , שהם חלק מרכזי מאוד בחיינו , לא יהיו אפשריים ללא חופש התנועה . אנו מכירים בכך לפתע . בנסיבות של מחלה או נכות . חופש תנועה , כלשעצמו , אולי אינו נחשב הרבה , אולם לשלילתו יש משמעות רבה . חופש התנועה הינו תנאי מוקדם למימושן של רבות מן הזכויות האחרות שלנו , כגון הזכות לקשור קשרים , או להתאגד או הזכות לקבוע רבות מתכניותינו . מאידך גיסא תגלה בדיקה מעין זו , כי קיימות במציאות דרכים רבות ומגוונות להגביל את חופש התנועה . החמורה בהן היא כליאתו של אדם : שלילה פיסית ומלאה של חופש התנועה שלו אל מחוץ לכלאו . אחד הקשיים בהערכת ח...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור