פרק ו' חופש הדת

פרק ו' חופש הדת הזכות לחופש דת הוכרה ופותחה על רקע המלחמות בין דתות שונות . לאחר רדיפות רבות ושפיכות דמים התקבל הרעיון שיש להגן על מאמינים בדתות מסוימות מפני רדיפה בגין דתם , למנוע את האפשרות שיאולצו לוותר על פולחנם הדתי או את הניסיון להכריחם להמיר את דתם באמצעים של כפייה פיסית , רוחנית וכלכלית . הרדיפות נפוצו בהיסטוריה בחברות דתיות ובתנאים של ריבוי דתות . גם בהווה קיים בעולם ( ובארץ ) מצב של ריבוי דתות , אולם היחסים בין הדתות הם על פי רוב אלימים פחות משהיו בעבר . יתרה מזו , בישראל , כמו בעולם המערבי בדרך כלל , אין למימסדים דתיים שליטה או גישה לכוח צבאי או לשימוש מסיבי בכוח על פי החוק . אולם לבעיה הוותיקה של הסדרת היחסים בין בני דתות שונות הצטרפה בעיה חדשה , יחסית , של חברות שעברו תהליך של חילון . בחברות כאלה יש קבוצות אוכלוסייה רחבות למדי שאינן דתיות כלל , בין שנעדרת אצלן אמונה תיאולוגית באלוהים , ובין שאין אנשיהן מקיימים מצוות של דת זו או אחרת . עתה יש להסדיר גם את היחסים בין קבוצות אלה ובין קבוצות דתיות . לצר הבעיה של חופש דת מתעוררת בעיה של חופש בלדת . הבעיות הללו מקבלות משמעות מיו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור