פרק ה' חופש הביטוי

פרק ה' חופש הביטוי הזכות לחופש הביטוי נתפשת כאחת מזכויות האדם הבסיסיות ביותר . בעת שבה גוברים ומעמיקים חילוקי הדעות בחברה נעשית היא לאחת הזכויות השנויות ביותר במחלוקת . לכאורה קל לאפשר לזולת זבות להבעת דעה , תוך כדי שמירת הזכות להגביל מעשים , שכן מלים אינן נחשבות הרבה . אולם אנו יודעים , שמעשים מושפעים מרעיונות ומאמונות המובעים במלים . זהו חלק ממותר האדם והחברה האנושית . חופש הביטוי אינו נעדר תוצאות . וולטיר אמר כי הוא מוכן ליהרג על זכותו של אדם לומר גם את הדברים שעימם אין הוא מסכים,- ובמלים אחרות , קיום חופש הביטוי חשוב לו יותר משיושמעו דברים נכונים ומועילים בלבד . שאלת ההיקף הראוי של חופש הביטוי היא , במובן מסוים , השאלה של ההצדקות לאמירה מעין זו . מדוע חשוב שיתקיים חופש ביטוי , אף אם אנו ערים לכך כי להתבטאויות מסוכנות או מזיקות עלולה להיות השפעה מזיקה ? ומה בכל זאת צריכים להיות גבולותיו של חופש זה , אם יש כלל מקום להגבילו ? עידוקי דוופש הביטוי הטעמים לחשיבותו של חופש הביטוי , כמו לגבי ערבים רבים , הם רבים ומגוונים . ריבוי טעמים זה מסביר מדוע יש לדיון בחופש הביטוי ממרים או הדגשים שונ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור