פרק ג' הזכויות לחיים, לביטחון אישי ולחירות

פרק ג' הזכויות לחיים , לביטחון אישי ולחירות הזכות לחיים הזכות לחיים היא במובן הזכות הראשונה במעלה והבסיסית ביותר , אדם שאינו חי אינו יכול ליהנות מזכויות אדם אחרות המוקנות לו . הגנה על החיים היא הגנה על התשתית המאפשרת דיון משמעותי בזכויות האדם . הזכות לחיים היא לפיכך כמעט עניין המובן מאליו . לצערנו , יש משום תזכורת נוקבת לחשיבותו המעשית של אידיאל זכויות האדם ולצורך להקפיד עליו ולקדם אותו בעובדה , שגם זכות זו אינה מוגנת בחברות רבות . מסמכים , כמו דו"חות אמנסטי , מזכירים לנו כי במקומות רבים בעולם מאבדים אנשים רבים את חייהם באלימות , לעתים רבות מאורגנת , ללא הצדקה ובלי הליך הוגן . נוסף על מקרים של רצח פלילי , המופיעים בבל חברה , יש בחברות רבות , בולל אצלנו , פגיעות בזכות לחיים על רקע של סכסוכים פוליטיים מתמשכים . הדרך המשפטית הרגילה להגן על הזכות לחיים היא בהטלת איסור ההריגה , בראש ובראשונה רצח . כל שיטות המשפט אכן מטילות חובות באלה , הן חובות פליליות והן חובות אזרחיות . יתר על כן , הרג בכוונה תחילה , רצח , נחשב בדרך בלל לעבירה החמורה ביותר בחוק הפלילי של בל המדינות . בכך ניתן ביטוי לא רק...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור