פרק ב' הגנה על זכויות — מסגרת לדיון

פרק ב' הגנה על זכויות — מסגרת לדיון הבנת הדרכים השונות להגן על זכויות אדם מחייבת הבנה טובה של הצורות השונות בהן ניתן לפגוע בהן . דרכי ההגנה מותאמות לסוגי הפגיעה . בהקשר להגנה על זכויות האדם קיימת הבחנה חשובה בין פגיעה על ידי פרטים אחרים ( כגון הריגה , השמצה , פגיעה בפרטיות ) לבין פגיעה על ידי הרשויות . חלק גדול מן הפגיעות שבהן אנו דנים הן פגיעות על ידי הרשויות , כגון מעצר , או צנזורה או אי מתן רשיון לעיתון . העקרונות החלים על פעולת פרטים שונים מאלה החלים על פעולת רשויות . העיקרון המשפטי הכללי קובע , כי לכל אדם יש החירות לעשות כל מה שלא נאסר עליו במפורש . לעומת זאת , העיקרון החל על הרשויות קובע , כי אין לרשות כוח לעשות מה שלא הוסמכה לעשות . עולה מכך כי הדרך להגן על אדם מפני פגיעה בו על ידי זולתו היא על ידי הטלת חובות על הזולת ועל ידי הגבלת חירותו לפגוע . המצב מורכב יותר לגבי רשויות יש להעניק לרשויות רק את הכוחות , שלהם הן זקוקות כרי למלא את תפקידיהן , ולהטיל עליהם חובה שלא לעשות בכוחות אלה שימוש לרעה . הבחנה שנייה שיש לערוך קשורה לסוג הפגיעה בזכויות אדם . יש פגיעה בדרך של התערבות פיסי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור