פתח דבר

פתח דבר במדינת ישראל קיים שילוב מעניין של הבעיות האוניברסליות של זכויות אדם , הנובעות מנטיית רשויות להעדיף אינטרסים של הכלל על זכויות הפרט ( כגון אלימות משטרה כלפי חשודים , ( עם בעיות המיוחדות לישראל ( כגון היותה מדינה יהודית על כל המשתמע מכך . ( בסידרת שיחות זו אנסה להציג תמונה כללית של זכויות האדם העיקריות ומעמדן בישראל , אם כי קשה לעשות צדק לנושא מורכב זה במסגרת של שלוש עשרה שיחות קצרות . נושא השיחות הינו זכויות האדם בישראל . הסידרה אינה עוסקת בזכויות האדם בשטחים המוחזקים על ידי צה"ל מאז ; 1967 נושא זה הינו חשוב ומסובך , וראוי להקדיש לו סידרת שיחות מיוחדת . עם זאת יש להדגיש , כי מצב זכויות האדם בשטחים המוחזקים משפיע , כמובן , על מצב זכויות האדם בישראל . ישראל והשטחים הם יחידה הנתונה תחת שלטון אחד , במובן הרחב של המלה . אכיפת החוק בשטחים נעשית בדרך בלל על ידי תושבים ואזרחים של מדינת ישראל . חקיקת הנורמות המתחדשות בשטחים מסורה בידי רשויות הכפופות לחוקי מדינת ישראל ובאילוצים של המשפט הבינלאומי . לפיכך יבולה ההבחנה בין שני התחומים להיראות מלאכותית . מאידך , במובנים רבים אחרים ההבחנה קיי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור