ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה הדת בחברה הישראלית בר לב , מ' ( ע , ( ' החינוך הרתי בישראל , האוניברסיטה העברית , ירושלים , תשמ"ו . דוךיחיא 'k , וליבמן י / "ההפרדה בין דת ומדינה — סיסמה ותוכן , " ב גוטמן , עי ) , עי , ( המערכת הפוליטית הישראלית , עם עובד , תל אביב , 1977 , עמ' . 396-379 ליבמן , י " , ' התפתחות הניאו מסורתיות בקרב יהודים אורתודוכסיים בישראל , " מגמרת , כה 2 , ( תשמ"א , ( עמי ו 23 . 249 ליבמן , י' ( ע , ( ' לחיות ביחד . יחסי רתיים חילוניים בחברה הישראלית , כתר , ירושלים . 1990 , סמט , א , ' המאבק אורות מיסור ערכי היהרות במדינת ישראל , האוניברסיטה העברית , ירושלים . 1979 , Contemporary Judaism , Indiana , University Press , Bloomington , Roots of Gush Emunim " , in Medding , P . ( ed . ) , Studies in Aran , G ., "from Religious Zionism to Zionist Religion . The 1986 , pp . 116-143 . 141-169 . InternationalJ ournalof Middle-East Studies , Summer 1979 , pp . Deshen , S ., "Israeli Judaism : Introduction to Its Major Patterns " , Indiana University Press , Bloomington , 1984 . Liebman , CS .,...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור