פרק יג משבר ההתיישבות העובדת

פרק יג משבר ההתיישבות העובדת אם בשנות ה 70 הייתה עדיין ההתיישבות העובדת סיפור של הצלחה , הרי במרוצת אותן שנים עצמן מתרחשים תהליכים המובילים אותה למשבר ששיאו בשנות ה . 80 הרקע למשבר זה היה השינוי שחל בחקלאות . כבר בשנות ה 60 נוצלו כל מקורות הקרקע והמים שניתן היה להקדיש לחקלאות . התייעלות החקלאות ויכולתם של העוסקים בה להתפרנס בכבוד , נעשו תלויים בשיפור שיטות העבודה מצר אחר , ובהקטנת מספר העוסקים בחקלאות מצד שני . מספר גדל והולך של חברי קיבוצים ומושבים גילו שהאדמה שאותה גאלו שוב איננה זקוקה להם , וכי עליהם למצוא לעצמם תעסוקה אחרת . אך הגורם העיקרי למשבר שהתעצם בהדרגה היה הסתירה הגוברת והולכת בין המודל השיתופי שבבסיס הארגון של המושב ושל הקיבוץ , לבין שאיפותיהם של חברי הקיבוצים והמושבים . בדומה לשאר בני החברה הישראלית , נעשו שאיפותיהם של רוב חברי המושבים והקיבוצים מכוונות להשגת הישגים אישיים ולשיפור רמת חייהם . משבר החקלאות הורגש תחילה במושבים . לא זו בלבד שהיו מושבים עשירים ומושבים עניים , אלא שבתוך המושבים עצמם נפער פער בין המצליחים לבין הכושלים . תהליך זה עמד בניגוד להנחות היסוד של המ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור