פרק יא הצבא כקבוצה חברתית

פרק יא הצבא כקבוצה חברתית הקצונה היא קבוצת המפתח להבנת דפוס היחסים בין החברה והצבא בישראל , ובמיוחד הקצונה הגבוהה . הקצונה בישראל עוצבה לאור אידיאל כפול : שליחות ומקצועיות . אם השירות הצבאי נתפס כשירות לאומה , הרי תפקיד הקצין נתפס כשליחות לאומית . הקצין זוכה ביוקרה גבוהה על עצם העובדה שהגיע למעמד של קצין , אך גם על התפקיד שהוא ממלא כקצין . הקצין עצמו רואה בדרגתו הוכחה להישגיו האישיים וסמל למעשה של הקרבת עצמו למען הכלל . האידיאל השני שלאורו מעוצב המערך הפיקודי של הצבא הוא המקצועיות . הקצין נתפס כמי שהגיע לדרגתו מפני שהיה טוב מאחרים , וחזקה עליו שיעשה את מלאכתו היטב . המקצועיות פירושה בהקשר זה , לא רק חובת הקצין למלא את המוטל עליו ביעילות ובמסירות , אלא גם מחויבותו להימנע מכל פעילות פוליטית . שכן , פעילות פוליטית ושיקולים פוליטיים עלולים לפגוע ביעילות הביצוע של תפקידו . המסורת המקצועית של הצבא מרגישה שני היבטים ביחס למילוי תפקיד הקצין . האחד הוא ההיבט של היזמה . הקצין נתפס כמי שאמור להיות יזם במילוי תפקידו , לא רק ארם שמבצע תפקידים שגרתיים , אלא מי שמחפש אחר פתרונות חרשים , טובים יותר , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור