פרק ט החיים הפוליטיים של ערביי ישראל

פרק ט החיים הפוליטיים של ערביי ישראל עמדנו על כך שכלפי ערביי ישראל מופנות תביעות סותרות מצד אחר , עליהם לנהוג ולהרגיש כישראלים ומצד שני , הם נדרשים בו בזמן לשמור על זהותם כערבים . תביעות אלו מעמידות את הערבים , במיוחד אלו שנולדו בארץ והתחנכו בישראל , בפני בעיות קשות של הגדרה עצמית ושל חיפוש מסגרות להזדהות עמן . שכן , אם כי ההשתייכות לחברה הישראלית היא בהחלט דבר המובן מאליו בשביל אלו שנולדו וגדלו בתוכה , הרי באותה עת נוצרת בקירבם תחושה עזה של אי צדק ואפליה . דווקא קליטת התרבות הישראלית , ההתקדמות בתוך המערך החינוכי הישראלי והמפגש עם החברה הישראלית , מחזקים בקרב הצעירים הערביים את תחושת אי השוויון . שכן , במידה שהם מאמצים לעצמם יותר את התפיסה המעוגנת בתרבות הישראלית הבסיסית , לפיה כל מי שחי בתוך החברה הישראלית הוא שותף שווה בה , כן בולט ההבדל בין מצבם בפועל של הערבים לבין ההנחה הזאת . גורם נוסף לקושי של ערבים בארץ לגבש לעצמם זהות מובהקת וברורה , קשור במבנה הקהילתי של אורחות חייהם . הקהילה היא , כאמור , מסגרת המקרינה ביטחון . אבל היא גם מסגרת היוצרת לחץ להזדהות . כל אחת מן הבחירות העומדו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור