פרק ז ערבים ויהודים

. 3 ערבים והחברה הישראלית פרק ז ערבים ויהודים החברה הישראלית היא חברה שההיסטוריה שלה משוזרת בתוך מאבק וסביב מאבק בין שתי קבוצות : היהודים והערבים . בתקופת היישוב היה הסכסוך בין היהודים והערבים גורם שהאיץ את ההתארגנות החברתית וכן את עיצוב דרכי הפעולה הפוליטית של שתי הקבוצות . לכאורה , ניתן היה לראות סכסוך זה כאילו היה מלחמת אזרחים , שכן , גם היהודים וגם הערבים היו כפופים לאותו שלטון מדיני . אולם הסכסוך היה כל כך מכריע במערך היחסים ההתחלתי ובהתפתחותן של הקבוצות האלה , עד כי מלכתחילה התהוו , זו ביחס לזו , כשתי קבוצות מאבק , ומעולם לא נוצרה שום מסגרת של הזדהות והשתייכות משותפת מבחינת תודעתם של החברים בקבוצות אלו . הזהות הקולקטיבית של כל אחת משתי הקבוצות היא זהות מסובכת ובעייתית , ועובדה זאת החריפה את הסכסוך ואת הקושי במציאת שפה משותפת ביניהן . בכרך הראשון של ספר זה עמדנו כבר בהרחבה על המורכבות של הזהות הקולקטיבית של הישראלי היהודי , על הקשר שלה אל מושג העם היהודי , הישראליות , התרבות היהודית והאידיאולוגיה הציונית . גם ערביי ישראל מתלבטים בשאלת זהות מורכבת . עצם ההגדרה של זהות קולקטיבית על ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור