פרק ו מודעות עדתית ועדתיות פוליטית

פרק ו מודעות עדתית ועדתיות פוליטית התוצאה הבלתי צפויה של המוביליות המזורזת ושל ההשתלבות הגוברת של יוצאי ארצות אסיה ואפריקה בחברה הישראלית , הייתה הופעתן של מודעות עדתית ושל התנהגות על בסיס עדתי . בחברה הישראלית עולה וגובר המתח סביב הבעיה העדתית . כבר בשנות ה 50 המאוחרות אנו נוכחים בהופעתם מחרש של דפוסים תרבותיים עדתיים , שיצירתם מתרחבת בתוך החברה הישראלית במסגרת הערות השונות . עמדנו על כך שחלק גדול מן התרבות של יוצאי עדות המזרח נדחה והתפורר תחת הלחץ של התרבות הישראלית ובשל גישתן של הקבוצות השליטות בחברה הישראלית אל המסורת התרבותית שהביאו עמם יוצאי ארצות המזרח . עם זאת , רובם של עולי ארצות אלו נשארו מסורתיים ושימרו גם את הדפוסים המסורתיים של תפילה ושל חג ושל מאכל ושל התנהגות בשמחות , שהביאו עמם מארצות מוצאם . התופעה התרבותית הבולטת בסוף שנות ה 50 וראשית שנות ה 60 היא עלייתם הפומבית של דפוסי התנהגות הקשורים בעיקר בחגיגות שמקורן בעדות השונות , ושהמשתתפים בהן רואים עצמם כממשיכיה של תרבות ארץ מוצאם , ועם זאת אין הם חשים שנטילת חלק בסוג כזה של פעילות ושל חג מהווה איום על השתתפותם המלאה בח...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור