פרק ה מוביליות עדתית

פרק ה מוביליות עדתית בשנות ה 60 וה 70 עלו במהירות רמת החיים ורמת ההשכלה של כלל האוכלוסייה בישראל , והייתה לכך השלכה מרחיקת לכת על מיקומם של יוצאי עדות המזרח בחברה הישראלית . מסלול הכניסה המרכזי והעיקרי של יוצאי ערות המזרח אל תוך החברה הישראלית הוא מערכת החינוך . בבית הספר למדו בניהם של יוצאי ארצות המזרח עברית ותרבות ישראלית , והפכו אותן לנחלתם הם , ובאמצעות התרבות הפכו לבני בית בחברה הישראלית . השתתפותם של יוצאי עדות המזרח במערכת החינוך הביאה בהדרגה לצמצום משמעותי בהפרשים ובפערים במספר שנות לימוד בין אשכנזים ומזרחים . אולם העובדה שבאותם בתי ספר שבהם למדו רובם של בני עדות המזרח , היו הוריהם של התלמידים אנשים מעוטי הכנסה ובעלי השכלה נמוכה , והעובדה שבתי ספר אלו היו ממוקמים באזורי השוליים הגיאוגרפיים החברתיים של ישראל , הביאה לבך ששיעור הכישלון בלימודים באותם בתי ספר היה גבוה . הקשר בין השתייכות למוצא מזרחי לבין כישלון בלימודים היה כל כך בולט , שבבר בסוף שנות ה 50 ננקטה מדיניות מוצהרת , גלויה ונמרצת מצד מערכת החינוך , על מנת לשפר את הישגיהם של יוצאי עדות המזרח בתוך המערך הלימודי . הקוש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור