פתח-דבר

פתח - דבר ספר זה הוא המשכו של הספר "החברה הישראלית — חברה בתהליכי גיבוש . " כמו החלק הקודם , גם ספר זה מבוסס על שורה של הרצאות שניתנו במסגרת "האוניברסיטה המשודרת" של גלי צה"ל . הספר שלפנינו מתמקד במחלוקות , במתיחויות ובמאבקים המאפיינים את החברה הישראלית . גם הפעם הבחירה שרירותית במידה מסוימת , ונושאים חשובים ונכבדים נשארו , בשל קוצר היריעה , מחוץ למסגרת הדיון . גם הפעם המטרה העיקרית היא להבהיר את הדינמיקה של ההתפתחות ולהציע לקורא נקודת הצצה אפשרית , אם כי לא בלעדית או הכרחית , אל תוך סבך היחסים , המוסדות והאירועים המכונה בפינו "החברה הישראלית . " הרבה תודות לרחל שיחור ששקדה על העריכה , ליהודה עופר שהגיש עזרתו בכל עת , לשלמה רותם שעיצב את העטיפה ולתרצה יובל , עורכת הסידרה , שתמכה בי במירצה ובדבקותה במטרה . ולבסוף , תודה לבעלי יצחק , שאילמלא סבלנותו ועידודו לא הייתה מלאכת הספר הזה מגיעה לסיומה . אביבה אביב  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור