פרק ד' רבי יהושע בן חנניה

פרק ד' רבי יהושע בן חנניה רבי יהושע בן חנניה , הנקרא במשנה רבי יהושע סתם , ללא ציץ שם אביו , היה תלמידו המובהק של רבן יוחנן בן זכאי . הוא היה גם ממשיכו הבולט ביותר , כנציגם של בית הלל כנגד בית שמאי , וכאחד הנציגים המובהקים ביותר של בית מדרש זה , מכל הבחינות . בגלל ריבוי הפרטים המסופרים בתלמוד ובמדרשים על תקופת החורבן והתקופה שאחריה , וגם בשל אישיותו המיוחדת של רבי יהושע , ידועים עליו פרטים רבים , יותר מאשר על חכמים רבים אחרים . רבי יהושע היה כנראה בעל מעמד נכבד עוד בזמן שבית המקדש היה קיים ובלט כבר אז כאחד מתלמידיו החשובים של רבן יוחנן בן זכאי . למעשה נחשבו רבי יהושע ורבי אליעזר בן הורקנוס כראשי תלמידיו של רבן יוחנן . רבן יוחנן , העדיף כפי הנראה , מבחינות אישיות ואחרות , את רבי אליעזר , אך בסופו של דבר היה זה דווקא רבי יהושע שהמשיך את דרכו , ביותר מאשר מובן אחד ; גם כממשיך של שיטת בית הלל הצרופה , וגם , כמי שבדומה לרבו רבן יוחנן בן זכאי , ראה את עצמו כאחראי לקיומו ושלומו של הכלל היהודי . רבי יהושע בן חנניה היה לוי , ומסופר שעוד הספיק לשמש בבית המקדש כאחד המשוררים . עם זאת , נראה שגם לפ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור