פרק ב' שמאי הזקן

פרק ב' שמאי הזקן שמאי הזקן כונה כך לא משום היותו זקן בשנים , אלא , בדומה להלל ולאחרים , נקרא "זקן" במובן של חכם וראש העדה ) . שהרי באותם הדורות עדיין לא ניתן לחכמים התואר "רבי . ( " שמאי הזקן היה אפוא אחד מזקני העדה , הם חכמי הדור , ואף מילא תפקיד באחד מחברי הסנהדרין . כמסופר במשנה , מונה שמאי להיות אב בית הדין במקומו של מנחםי , איש מסתורי שאין אנו יודעים עליו דבר מלבד שיצא מעולם התורה לתחום אחר . כאב בית הדין , היה שמאי , יחד עם הלל ( שהיה נשיא הסנהדרין , ( לזוג האחרון בין חכמי הזוגות , הם זוגות החכמים המופיעים בפרקי אבות , שאחד מהם היה נשיא הסנהדרין , והשני שימש כסגן ונקרא אב בית הדין . בין הנשיא לסגנו היו תמיד מחלוקות . מחלוקות אלו , אשר לגבי שאלות מסוימות התקיימו באותה צורה בין כל חכמי הזוגות , נותנות מקום לשער כי הנשיא ואב בית הדין חלקו לא רק כאנשים פרטיים , אלא כנציגי אסכולות ואולי תפיסות עולם שונות , שאין אנו יודעים עליהן דבר . מחלוקות עלומות אלו שבדורות קודמים , הפכו מזמנם של הלל ושמאי לחלוקה חריפה וגלויה בין שני בתים : בית הלל ובית שמאי . לאמור , שתי אסכולות ברורות ומוגדרות , ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור