פרק א' הלל הזקן

פרק א' הלל הזקן הלל , הנקרא בתואר הכבוד "זקן" בשל היותו חבר במועצת הזקנים ונשיא הסנהדרין , היה ללא ספק אחת הדמויות המגוונות והמשפיעות ביותר בזמן הבית השני , במוצאו היה הלל בבליי . הוא עלה לארץ ישראל כדי ללמוד תורה , וכפי הנראה חזר לבבל ושב ועלה שנית לארץ ישראל . משפחתו של הלל היתה מיוחסת , אם כי לא באופן ישיר , למשפחת המלוכה מבית-דוד , ובמשך הדורות , כאשר בניו ובני בניו היו במובן מסוים למשפחה המושלת בעם ישראל , הוסיף הדבר למעמדם המיוחד וסייע לראותם כמייצגי המלכות היהודית , אף בימים של שיעבוד . עם זאת , הלל עצמו , הגיע לא ^ ישראל לא בדמות מלכותית , אלא כאדם חסר כול . אמנם , היה לו אח בבבל , שהיה עשיר מופלג , אך הלל לא רצה ליהנות מרכוש זה והעדיף לחיות חיי עוני בארץ ישראל . הלל נאלץ להתפרנס מן המלאכה הפשוטה ביותר של חטיבת עצים , בין השאר משום שיכול היה לעסוק בה רק מחצית היום , ולשייר את חלקו השני של היום ללימוד תורה . יתר על כן , בתי המדרש של אותם זמנים היו מוסדות סגורים למחצה , שגבו דמי כניסה ( בין השאר מתוך כוונה למנוע כניסת אנשים שאינם רציניים לבית המדרש , ( ומהכנסתו הזעומה בין בה וכה ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור