אישים בתלמוד

111 un nu'iriTJiN rn עדין שסיינזלץ הרב עדין שטיינזלץ אישים בתלמוד ספריית "אוניברסיטה משודרת" עורכת הסדרה ? תרצה יובל יועץ אקדמי ; פרופ' חיים שקד  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור