ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה אורן אלחנן , התיישבות בשנות מאבק , יד יצחק בן צבי , תשל"ח . 1978 , ארליך חגי , צמיחת המדינות החדשות באפריקה , אתיופיה — מקיסרותבת אלפייים למהפכה כוללת , האוניברסיטה הפתוחה . 1980 , אשבל רבקה , כל אשר יכולנו , פרסומי הר הצופים , תשמ"ו . אשכול יוסף , איש השורה — סיפורו של צבי ברנר , משרד הביטחון — ההוצאה לאור . 1990 , גולומב אליהו , חביון עז , כרך ב " , ' עיינות . 1953 , " דיין משה , אבני דרך " , עידנים" ו"דביר . 1976 , " ויצמן חיים , מסה ומעש " , שוקן , " תש"ט . חקרי מלחמה , מאסף לזכרו של אלעזר ( לסיה ) גלילי " , מערכות . 1988 , " כרמי ישראל , בדרך לוחמים " , מערכות . 1960 , " מאסטרס ג'ון , מעבר למנדליי " , מערכות . 1984 , " מורהד אלן , הנילוס הכחול " , מערכות . 1963 , " ממט רזיאל , שלום על הרובים , משרד הביטחון — ההוצאה לאור . 1986 , סייקס כריסטופר , אורד וינגייט " , מערכות . 1961 , " סלוצקי יהודה , ספר תולדות ההגנה , כרך ב' ( חלק שני " , ( מערכות . 1964 , " עקביה אברהם ( עורך , ( הידיד — דברים לזכרו " , מערכות . 1968 , " , עם וינגייט בחבש " , עם עובד , " תש"ד . פעמים — 22 ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור