מפות

מפות השמירה על צינור הנפט 35 אתיופיה 93 המערכה במזרח אפריקה 121 מרחב בורייה 139 מרחב דברה מרקוס 154 מרחבאג'יבר 187 בורמה ושכנותיה 205 צפון בורמה 243  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור