נספח "המעוז"

נספח " המעוז " תזכיר אימוגים מס י - 8 מאת מפקד הכוח המיוחד " שובו לבצרון אסירי התקווה" ( צפניה ט , ' י"ב ) מטרת המעוז המעוז הוא עמדת ציידים מוסתרת בעצים הצופה אל פני גדי , שנעקד כפיתיון לנמר היפאני .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור