פקודת־היום של ה"הגנה"

פקודת היום של ה"הגנה " כאשר נודע בארץ דבר מותו של אורד , פרסמו הרמ"א ( ראש המפקדה הארצית ) והרמטכ"ל — ללא ציון שמם , בגלל תנאי המחתרת— פקודת יום מיוחדת לכוחות ה'הגנה ; ' הפקודה ( מס' ( 1 / 44 אומרת כדלקמן : לזכרו של אורד צ ' ארלס וינגייט - אנשי ההגנה העברית " , דגלו הנשק !" לפני גיבור מלחמה שנפל חלל - הרכינו ראש ! בפני ידיד נאמן -היאלמו דום " ! הקפטן " - כזה היה שמו בפי מאות בחורים בישראל , מהם הרכיב את סנ " ס " , פלגות הלילה המיוחדות , " בימי הדמים ההם . בפקודתו הנמרצת ובהנהגתו האמיצה הגיחו חיילי ה'הגנה' אל הררי הגליל וערוציו והשמידו כנופיות מרצחים , אשר הדבירו את אימת שלטונן על הארץ בזמן ההוא . גודל רוח וכישרון צבאי מופלא טבועים היו בכל פעולותיו . במקוריות מחוננת ניצל את עקרון ההפתעה לעשותו נשק אדיר בידי יחידותינו , להכות בו את האויב עד חרמה . מסיפורי התנ " ך , מדמותו של גדעוךירובעל , שאב השראה לפעולות פשיטה נועזות . ה"קפטך - שם אלמוני זה היה לשם דבר במחנה כולו , סמל של אישיות נאצלת , מופת למפקד נערץ , אות לגבורה , להקרבה ולעוז . בדוגמתו האישית היה שובה את לבם של פקודיו , היה נוסך בה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור