הצ'ינדיטים מתפרסמים בעולם כולו

הצ'ינדיטים מתפרסמים בעולם כולו כבר בסוף אפריל 1943 החלו מתפרסמות בכל מקום קורותיה של המשלחת אשר חזרה לאחר סיומן המוצלח של פעולותיה . ב 12 במאי הגיעה העיתונות לאימפהל . העיתונאים עברו בין האנשים , במחנות ובבתי החולים , ורשמו מפיהם את סיפוריהם , הגנרל אוקינלק , שהחליף את וייוול , תמך בפרסום , זאת , משום שהיה מעוניין שיינתן פרסום מלא להצלחה — היחידה ער או — של הבריטים במזרח הרחוק , ובייחוד לאחר הכישלון בארקן . ב 21 במאי התיר הצנזור לפרסם את הסיפור — וכותרות כל העיתונים בבריטניה הבליטו את "הרפתקאותיהם" של הצ'ינדיטים , אשר חדרו אל מאחורי קווי היפאנים בבורמה ונלחמו שם באויב . השם צ'ינדיטים , המבוסס על השם הבורמני של הדרקונים בעלי ראש אריה אשר "שמרו" על הפגודות בבורמה " ) צ'ינתה , ( " נקלט ודחה מפניו כל שאר השמות והכינויים . וינגייט החליט לכתוב דו"ח על פעולות הצ'ינדיטים , ועבד על הדו"ח כשלושה שבועות . כל דף שנכתב והודפס , הועבר לאישורו של גנרל סקונס ; זה ביקש מוינגייט להכניס שינויים אחדים וכן להשמיט כמה מדברי הביקורת , כדי שאפשר יהיה להראות את המסמך לבעלת הברית ( כלומר לאמריקנים . ( כאשר סי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור