וינגייט בעת חיפוש אצל ערבים, אחרי פשיטה של פלגת הלילה.יולי 938 ו