אנשי פלגת לילה באיילת השחר. באמצע - חבוש קולפק - הקצין,קינג קלרק;קיצוני משמאל - שמעון אבידן