עם היוצאים לציד: וינגייט,שני משמאל;דרק טלוק,ידידו,קיצוני מימין