תחילת השירות בארץ־ישראל

תחילת השירות בארץ ישראל כשלושה חודשים לאחר הגיעו לארץ ישראל , הועבר וינגייט ל"מפקדה של הכוחות הבריטיים בארץ ישראל ובעבר הירדך ( בדרגת סרן ) לשרת כקצין מודיעין . לא היו קצינים רבים במפקדה זו — כולם נרשמו על גבי דף אחד ב"רשימת הצבא" בשנת . 1938 בירושלים לא הסתיר וינגייט את ציונותו . כפי שאמר משה שרת , בהרצאתו המבריקה בעין חרוד במלאות 25 שנים ל'פלגות הלילה המיוחדות' של וינגייט ו מלאו עשרים וחמש שנים להתגלותו של וינגייט בתוכנו ... זאת לא הייתה הופעה רגילה , זו הייתה התגלות ... זו הייתה דריכת כוכב בשמעו . הכוכב הזה דרך וכבה - זו הייתה הופעה מטיאורית בתולדותינו בתקופה האחרונה ... אני יכול לקבוע כי בתחילת פגישתנו איתו , הדבר שהיה מפתיע , מרנין בשבילנו זו הייתה הנקודה המדינית ולא הצבאית ... זאת לא הייתה איזו חוליה בשלשלת , כי אורד וינגייט היה כה צעיר כאשר התגלה שלא יכול היה לקבל השראה ציונית ממורשת אותו דור של מדינאי אנגליה אשר מנהיגנו ונשיאנו המנוח חיים ויצמן 'גייר' אותם לציונות ... הוא היה חוליה ראשונה . הוא נתגלה מתוכו , מעצמו ; שאב את הציונות משורשיו שלו , ממקורות שלו ; לגבי דידו כאילו הוא...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור